Диалог между UltraSTalker и aventador

1 Публичные сообщения

  1. http://biareview.com/ công ty luật http://anztheme.com/ thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán

    Nghe vậy, Tân Lão Tam nhìn về phía Dược Thiên Sầu, trong nhãn tình đã tràn ngập khiếp sợ, lồng ngực cấp tốc phấp phồng, dưới yết hầu nghẹn một ngụm uất khí, nhưng thủy chung không sao thở ra được. Theo sau "phốc" một tiếng, phun ra một búng máu tươi, diễn cảm hoảng hốt truy vấn: "Tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật?"

    Dược Thiên Sầu hừ lạnh: "Chuyện này mọi người trong tu chân giới đều biết. Nếu không phải xem trên giao tình ngày trước, thì ngươi sớm đã chết dưới tay thủ hạ của ta mất rồi. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý nghĩa gì hay sao?"

    Tân Lão Tam nghe vậy thì nhất thời ng
Показаны публичные сообщения с 1 по 1 из 1