Диалог между nguyen thong и aventador

1 Публичные сообщения

  1. http://biareview.com/ công ty luật http://anztheme.com/ thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán muốn kích Tân Lão Tam bang trợ mình làm gián điệp, dưới sự am hiểu của hắn về Yến Truy Tinh, thì nhất định sẽ có biện pháp tìm ra Yến Truy Tinh. Nào ngờ kích động quá mức, đối phương không muốn báo thù, mà cảm giác chính mình nghiệp chướng quá nặng, cho nên tự bạo tâm mạch chết đi.

    "Mẹ nó! Ngươi chết thật thoải mái, phạm vào một đống sai lầm còn không biết hối cải, mà chết đi như thế ah!" Dược Thiên Sầu nhìn xuống phía dưới thầm mắng một câu. Chờ hắn ngẳng đầu nhìn lên, thì ba ngàn cao thủ Tiên cấp đã quay trở về. Trương Bằng kiểm kê nhân số bầm báo tình hình.

    Dược Thiên Sầu liếc mắt n
Показаны публичные сообщения с 1 по 1 из 1