Диалог между zzz.jjj и balackobama

1 Публичные сообщения

 1. để giúp cô nói dối với bà nội.
  Bà nội vẫn luôn nghĩ cô sống hạnh phúc rồi, bất kể như thế sổ tay gia vị trong tiếng anh
  câu từ đơn giản khi nói chuyện điện thoại
  các danh từ ở sân bay
  câu giao tiếp khi mua sắm
  từ vựng về những kiểu người
  cụm từ dùng với Go trong câu
  nào, cũng đã có người xem cô như bảo bối mà yêu mà chiều.
Показаны публичные сообщения с 1 по 1 из 1